Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.50.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wydania decyzji nr 52/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem-Etap I w zakresie przejścia przez pas drogi wojewódzkiej nr 762 na działkach nr 980/1, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny, 893/2, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny 1189/3, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny, 5044/2, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 26.08.2019
Obowiązuje od : 28.08.2019
Obowiązuje do : 11.09.2019
Data wytworzenia : 26.08.2019
Data modyfikacji : 27.08.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Magdalena Met