Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.38.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej Sn 15 kV, o długości ok. 110, 0 m, w ciągu linii kolejowej nr 568 relacji Sitkówka Nowiny- Górki Szczukowskie w km ok. 5.512. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/44, 87/148, 87/152, 87/173, obręb 0018 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce – stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 409.03 KB
    Data publikacji : 27.08.2019 09:07

Metryka strony

Data publikacji : 27.08.2019
Obowiązuje od : 29.08.2019
Obowiązuje do : 12.09.2019
Data modyfikacji : 27.08.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Urszula Paluch