Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE 110 o długości w obrębie terenu zamkniętego ok. 1800,0 m”. Inwestycja na działkach nr ewid. 5981/66, 5981/38, 5981/39, 5981/37, 5981/36, 5981/35, 5981/34, 5981/121, 5981/84, 5981/81, 5981/78, 5981/77, 5981/76, 5981/75, 5981/74, obręb 0001 Staszów, jedn. ewid. 261207_4 Staszów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. Pismem z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu do tut. organu 22.08.2019 r.) Inwestor częściowo zmienił trasę projektowanej sieci wraz z obszarem jej oddziaływania.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 447.51 KB
    Data publikacji : 27.08.2019 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 27.08.2019
Obowiązuje od : 29.08.2019
Obowiązuje do : 12.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Urszula Paluch