Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gm. Zagnańsk, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Kieleckiego w dniu 14.12.2018 r. za Nr P.2604.2018.7274, jako działka Nr 19/3 o pow. 0,0049 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7” ( nowy Nr 0307 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.10.2019
Obowiązuje od : 21.10.2019
Obowiązuje do : 04.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba