Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Krynki, gmina Brody, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 18.09.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1552, jako działki: Nr 1153/1 o pow. 0,0251 ha i Nr 1153/3 o pow. 0,4183 ha (wydzielone z działki Nr 1153 o pow. 0,4700 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1524031 pn. Krynki Zakanale – Rudnik (nowy Nr 313031 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2019
Obowiązuje od : 24.10.2019
Obowiązuje do : 07.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba