Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0004 Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2 o pow. 0,1114 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. 11 Listopada.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2019
Obowiązuje od : 24.10.2019
Obowiązuje do : 07.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba