Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Chlewice, gmina Moskorzew, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 691/1 o pow. 0,7099 ha, Nr 691/2 o pow. 0,1560 ha, Nr 691/3 o pow. 0,1318 ha, Nr 691/4 o pow. 0,3653 ha, Nr 691/6 o pow. 0,2696 ha i Nr 691/7 o pow. 3,53 ha), zajętych pod drogę publiczną Nr 78 pn. (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2019
Obowiązuje od : 24.10.2019
Obowiązuje do : 07.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba