Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Sufczyce, gmina Oleśnica, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, w dniu 07.12.2018 r. pod nr P.2612.2018.1564, jako działka Nr 370/1 o pow. 0,0068 ha ( wydzielona z działki Nr 370 o pow. 0,4600 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15218 pn. „Oleśnica – Sufczyce – Brody Małe” ( nowy numer 0108 T ).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2019
Obowiązuje od : 24.10.2019
Obowiązuje do : 07.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba