Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Wymysłów, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2018.1211, jako działka Nr 206/1 o pow. 0,0025 ha (wydzielona z działki Nr 206 o pow. 0,09 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15381 pn. Nieznanowice – Wymysłów – Ludynia (nowy Nr 0221 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.10.2019
Obowiązuje od : 28.10.2019
Obowiązuje do : 11.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba