Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie, Szymanowice Dolne oznaczonej, jako działka: nr 55/31 o pow. 0,0364 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42313 pn.”Klimontów – Wólka Gieraszowska”, wydzielonej z działki nr 55/21 o pow. 0,0400 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.01.2020
Obowiązuje od : 16.01.2020
Obowiązuje do : 30.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba