Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 26.06.2019 r. za Nr P.2611.2019.1039, jako działka Nr 235/2 o pow. 0,1144 ha, zajętej pod drogę publiczną – pn. „ul. Młynarska”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 02.03.2020
Obowiązuje od : 02.03.2020
Obowiązuje do : 16.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba