Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0014 Wilczyce, gmina Wilczyce, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, w dniu 10.12.2019 r. pod Nr P.2609.2019.1546, jako działka Nr 485/1 o pow. 0,0068 ha (wydzielona z działki Nr 485 o pow. 0,9500 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42191 pn. Sobótka –Wilczyce (nowy Nr 0768 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.03.2020
Obowiązuje od : 23.03.2020
Obowiązuje do : 06.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba