Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 760 o pow. 0,0573 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Żabia”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.04.2020
Obowiązuje od : 04.05.2020
Obowiązuje do : 18.05.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz