Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nagłowice w obrębie 0006 Jaronowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 191/1 o pow. 0,0030 ha, nr 348/1 o pow. 0,0057 ha, nr 1195/1 o pow. 0,0018 ha i nr 1.153/1 o pow. 0,0073 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 19.08.2020
Obowiązuje od : 19.08.2020
Obowiązuje do : 02.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba