Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Bodzentyn, obręb 0020 Ścignia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 92/2 o pow. 0,0079 ha, zajętej pod drogę publiczną – powiatową Nr 15881/15888 pn. „Wzdół Rządowy - Stara Wieś - Parcele - Podmielowiec - Siekierno ” (nowy Nr 0584 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2020
Obowiązuje od : 20.08.2020
Obowiązuje do : 03.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba