Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.36.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w km 295,270 – 295,530 szlaku kolejowego relacji Most na rzece Bug – Sławków Południowy (Linia kolejowa nr 065)”, na działce nr ewid. 31, obręb ewid. 0016 Ludwinów, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 388.6 KB
    Data publikacji : 27.08.2020 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 27.08.2020
Obowiązuje od : 31.08.2020
Obowiązuje do : 14.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Aleksandra Piotrowska