Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gminie Klimontów, obręb 0029 Szymanowice Dolne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 45/4 o pow. 0,0128 ha oraz na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego w dniu 31.12.2014 r. pod Nr P.2609.2014.1593, jako działka Nr 53/7 o pow. 0,0090 ha (wydzielona z działki Nr 53/4), zajętej pod drogę publiczną – powiatową Nr 42313 pn. „Klimontów – Nawodzice – Rybnica – Wólka Gieraszowska” (nowy Nr 0789 T) .

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.09.2020
Obowiązuje od : 03.09.2020
Obowiązuje do : 17.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba