Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nowy Korczyn w obrębie 0006 Grotniki Duże, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.12.2019r. pod numerem P.2601.2019.2049, jako działka nr 193/1 o pow. 0,0016 ha, (wydzielona z działki nr 193 o pow. 0,0600 ha) zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.09.2020
Obowiązuje od : 07.09.2020
Obowiązuje do : 21.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba