Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 391/4 o pow. 0,0055 ha, nr 391/5 o pow. 0,0037 ha, nr 391/10 o pow. 0,0040 ha, nr 391/12 o pow. 0,0006 ha, nr 391/16 o pow. 0,0021 ha, nr 391/17 o pow. 0,0140 ha oraz na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod nr. P.2611.2019.1738, jako działki: nr 391/7 o pow. 0,0013 ha, nr 391/13 o pow. 0,0015 ha, nr 391/14 o pow. 0,0013 ha, nr 391/15 o pow. 0,0026 ha i nr 391/19 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki nr 391/6 o pow. 0,0029 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Żytnia.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.09.2020
Obowiązuje od : 07.09.2020
Obowiązuje do : 21.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba