Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bodzentyn, w obrębie 0021 Śniadka oznaczonej, jako działka: nr 490/1 o pow. 0,03515 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0611T pn. „Bodzentyn – Śniadka -Tarczek”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.10.2020
Obowiązuje od : 13.10.2020
Obowiązuje do : 27.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz