Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 609/54 o pow. 0,0360 ha (wydzielonej z działki Nr 609/24, stanowiącej część dawnej działki hipotecznej Nr 91), zajętej pod drogę publiczną – gminną Nr pn. „ul. Wydryńska”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.10.2020
Obowiązuje od : 27.10.2020
Obowiązuje do : 10.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba