Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 170 o pow. 0,0531 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Gruntowa”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.10.2020
Obowiązuje od : 29.10.2020
Obowiązuje do : 12.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba