Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Ostrów, gmina Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 971 o pow. 2,02 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15380 pn. Włoszczowa – Kozłów – Małogoszcz (nowy Nr 0220 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.11.2020
Obowiązuje od : 12.11.2020
Obowiązuje do : 26.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba