Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Imielno, w obrębie 0013 Motkowice, oznaczonej, jako działki: nr 302/1 o pow. 0,1511 ha, nr 302/2 o pow. 0,3742 ha i nr 302/3 o pow. 4,8147 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 765 pn. „ Jędrzejów – Kije – Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.11.2020
Obowiązuje od : 12.11.2020
Obowiązuje do : 26.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba