Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stopnica, w obrębie 0023 Suchowola, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.04.2020r. pod numerem P.2601.2020.606, jako działka nr 153/3 o pow. 0,0015 ha, (wydzielona z działki nr 153/1 o pow. 0,2200 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 15211 pn. „ Podlasek – Topola – Szklanów – Suchowola – Wójcza ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2020
Obowiązuje od : 27.11.2020
Obowiązuje do : 11.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba