Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Opatowiec, w obrębie 0017 Senisławice, oznaczonych na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 24.06.2020r. pod numerem P.2603.2019.284, jako działki: nr 77/1 o pow. 0,0197 ha i nr 82/1 o pow. 0,0220 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 77 o pow. 0,0400 ha i nr 82 o pow. 0,5200 ha), zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.12.2020
Obowiązuje od : 09.12.2020
Obowiązuje do : 23.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba