Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Nagłowice, w obrębie 17 Zdanowice, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: nr 313/2 o pow. 0,0033 ha i nr 313/17 o pow. 0,0873 ha, zajętych pod drogę publiczną o numerze 78 pn. „ (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.12.2020
Obowiązuje od : 11.12.2020
Obowiązuje do : 25.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba