Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod nr. P.2601.2019.2049, jako działki: nr 1427/1 o pow. 0,0064 ha i nr 1431/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 1427 o pow. 0,1200 ha i nr 1431 o pow. 0,0400 ha), zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy nr 79).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.12.2020
Obowiązuje od : 15.12.2020
Obowiązuje do : 29.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba