Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Krasocin, w obrębie 0013 Ludynia oznaczonej, jako działki: nr 622/2 o pow. 0,6337 ha i nr 663 o pow.0,0658 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0221T pn. „Nieznanowice – Rząbiec - Wymysłów – Ludynia”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.12.2020
Obowiązuje od : 16.12.2020
Obowiązuje do : 30.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba