Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Pilczycy, w obrębie 0020, oznaczonej na mapie do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2016.1420 jako działka nr 661/15 o pow. 0,0021 ha (stanowiąca część działki nr 661/8 o pow. 0,2128 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 0252T pn. „ul. Bobrowniki – Pilczyca – Komorniki – Rudka”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2021
Obowiązuje od : 11.01.2021
Obowiązuje do : 25.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba