Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka: nr 94/1 o pow. 0,0171 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Zwierzyniecka”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2021
Obowiązuje od : 12.01.2021
Obowiązuje do : 26.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba