Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0010 Jeżowice oznaczonej na mapie prawnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 25.09.2019 r., pod nr P.2613.2019.111 jako działka: nr 378/4 o pow. 0,0109 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15392 pn. „Kurzelów – Łachowska Piła” (nowy nr 0246 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.01.2021
Obowiązuje od : 28.01.2021
Obowiązuje do : 11.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba