Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Nowy Korczyn, w obrębie 0001, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Buskiego w dniu 13.12.2019 r., pod nr P.2601.2019.2049, jako działka nr 1411/1 o pow. 0,0008 ha (wydzielona z działki nr 1411 o pow. 0,3500 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. " Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ".

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 02.02.2021
Obowiązuje od : 02.02.2021
Obowiązuje do : 16.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba