Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Gnojno, w obrębie 0018 Ruda, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 3.11.2020r. pod numerem P.2601.2020.1827, jako działka nr 472/2 o pow. 0,0159 ha, (wydzielona z działki nr 472 o pow. 0,4145 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 15123 pn. „ Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.02.2021
Obowiązuje od : 11.02.2021
Obowiązuje do : 25.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba