Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Nagłowice, w obrębie 0006 Jaronowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 136/1 o pow. 0,0134 ha i nr 169/1 o pow. 0,0067 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78 pn. „Siewierz - Jędrzejów”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.02.2021
Obowiązuje od : 15.02.2021
Obowiązuje do : 01.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba