Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.10.2020 do dnia 23.04.2021r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.10.2020 do dnia 23.04.2021r., wszczętej na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.12.2020r., znak: ŚZDW.RWD.4110.83.2020.KA, uzupełniony pismem z dnia 15.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.042.2021.KA oraz z dnia 24.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.057.2021.KA, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.03.2021
Obowiązuje od : 24.03.2021
Obowiązuje do : 23.04.2021
Data modyfikacji : 24.03.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba