Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.1.2021 do dnia 23.04.2021r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.1.2021 do dnia 23.04.2021r., wszczętej na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.12.2020r., uzupełniony pismem z dnia 16.02.2021r., pisma bez znaku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice – etap I w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.03.2021
Obowiązuje od : 24.03.2021
Obowiązuje do : 23.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba