Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Łubnice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0010 Orzelec Duży, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: • Nr 109/1 o pow. 0,89 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 4226144 pn. Łyczba – Orzelec (nowy Nr 001800 T), • Nr 109/3 o pow. 0,18 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 4226293 pn. Biskupice – Orzelec D (nowy Nr 001949 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.04.2021
Obowiązuje od : 07.04.2021
Obowiązuje do : 21.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba