Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 29.12.2020 r. pod nr P.2610.2020.1312, jako działka Nr 134/1 o pow. 0,0017 ha (wydzielona z działki Nr 134 o pow. 0,0493 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Racławicka.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.04.2021
Obowiązuje od : 07.04.2021
Obowiązuje do : 21.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba