Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej we Włoszczowie, obręb 0008, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 02.12.2020 r. za Nr P.2613.2020.1341, jako działka Nr 4200/1 o pow. 0,0036 ha (wydzielona z działki Nr 4200 o pow. 0,4574 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15393 pn. „(Rudnik) – granica województwa – Łachów – Włoszczowa” (nowy Nr 0247 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.04.2021
Obowiązuje od : 14.04.2021
Obowiązuje do : 28.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba