Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1045/1 o pow. 0,5782 ha, Nr 1045/3 o pow. 0,2885 ha, Nr 1045/4 o pow. 0,0640 ha, Nr 1045/6 o pow. 0,0296 ha, Nr 1045/8 o pow. 0,0063 ha, Nr 1045/10 o pow. 0,0151 ha, Nr 1045/12 o pow. 0,0200 ha, Nr 1046/2 o pow. 0,3663 ha, Nr 1046/3 o pow. 1,2177 ha i Nr 1046/4 o pow. 0,0065 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 22.04.2021
Obowiązuje od : 22.04.2021
Obowiązuje do : 06.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba