Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Szczeglice, gmina Bogoria, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, w dniu 10.12.2020 r. pod nr. P.2612.2020.1903, jako działka nr 405/1 o pow. 0,2412 ha (wydzielona z działki nr 405), zajętej pod drogę publiczną nr 42378 pn. Szczeglice – Moszyny (nowy nr 0844 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.05.2021
Obowiązuje od : 06.05.2021
Obowiązuje do : 20.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba