Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1134/2 o pow. 0,0206 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Brzoskwiniowa.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 20.05.2021
Obowiązuje od : 20.05.2021
Obowiązuje do : 03.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba