Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.66.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 27.05.2021 r. znak: SPN.II.7533.66.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nowy Korczyn, w obrębie 0025 Winiary Wiślickie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działka nr 57/2 o pow. 0,0340 ha (wydzielona z działki nr 57/1 o pow. 0,8152 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2021
Obowiązuje od : 27.05.2021
Obowiązuje do : 10.06.2021
Data modyfikacji : 27.05.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba