Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.106.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169/1 o pow. 0,0044 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod drogę publiczną nr 0584 T pn. „Wzdół Rządowy – Stara Wieś – Parcele – Podmielowiec – Siekierno” (dawny nr 15881/15888).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.06.2021
Obowiązuje od : 09.06.2021
Obowiązuje do : 23.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba