Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.214.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 25.11.2020 r. pod nr P.2611.2020.1974 jako działka nr 1936/5 o pow. 0,0006 ha (wydzielona z działki nr 1936/2 o pow. 0,0151 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Jelenia.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 31.08.2021
Obowiązuje od : 31.08.2021
Obowiązuje do : 14.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba