Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.236.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1461/2 o pow. 0,3826 ha, zajętej pod ulicę Partyzantów leżącą w ciągu drogi publicznej - krajowej nowy nr 42.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.09.2021
Obowiązuje od : 03.09.2021
Obowiązuje do : 17.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba