Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.110.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 193/5 o pow. 0,0005 ha i nr 382/2 o pow. 0,0044 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15881 pn. „Wzdół Rządowy - Siekierno” (nowy nr 0584 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.09.2021
Obowiązuje od : 03.09.2021
Obowiązuje do : 17.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba