Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.264.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0022 Nałęczów, gmina Końskie, arkusz 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 130 o pow. 1,2495 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15637 pn. „Końskie – Proćwin – granica województwa – (Sędów)” (nowy Nr 0425 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.09.2021
Obowiązuje od : 03.09.2021
Obowiązuje do : 17.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba