Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.263.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Moskorzew, w obrębie 0010 Moskorzew, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 02.11.2020 r. pod nr P.2613.2020.1175, jako działka nr 215/3 o pow. 0,4918 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78 pn. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce)”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.09.2021
Obowiązuje od : 07.09.2021
Obowiązuje do : 21.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba